preskoči na sadržaj

Osnovna škola Privlaka

 > Ponude

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/24-22/03
URBROJ: 2198-1-38-24-5

 

Privlaka, 10.06. 2024. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) , a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANE PONUDE

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije učenika  8-ih razreda prema javnom pozivu 3./2024.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima i to kako slijedi:

 

 1. Eško d.o.o. Petrčane-Zadar
 2. Vuckovic travel Collections
 3. Igana d.o.o.

 

Ponuda će biti predstavljena roditeljima na roditeljskom sastanku dana 13.06.2023. godine u 17.00 sati.

 

 

                                                                                                   Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Irena Špralja, prof.

    


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/24-22/03

Urbroj : 2198-1-38-24-1

Privlaka, 14.05.2024. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju školske ekskurzije  učenika osmih razreda Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2023/2024., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2023./2024. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14, 81/15, 53/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu školske ekskurzije osmih razreda Osnovne škole Privlaka.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  24.05.2024.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

Ravnateljica:

 

Verica Škibola,prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/24-22/02

Urbroj : 2198-1-38-24-1

Privlaka, 08.04.2024. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2023/2024., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2023./2024. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14, 81/15, 53/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu jednodnevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  18.04.2024.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


OŠ PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53

23233 PRIVLAKA

 

Privlaka 26.03.2024. godine

 

 

Klasa : 602-01/24-22/01

      Urbroj : 2198-1-38-24-5

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave na roditeljskom sastanku održanom 26. ožujka 2024. godine donijelo je

 

 

 

ODLUKU

O ODABIRU AGENCIJE ZA PROVEDBU

JEDNODNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 

 

      Na temelju provedenog javnog poziva br. 01/2024. objavljenog 07.03.2024.g na internetskim stranicama Osnovne škole Privlaka za provedbu jednodnevne izvanučioničke nastave od 1.-4. razreda odabrana je agencija

 

 

Magic Croatia

Poljana pape Aleksandra III br. 7

23000 Zadar

 

.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

 

                                                                                            Linda Ažić

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/24-22/01

Urbroj : 2198-1-38-24-1

Privlaka, 07.03.2024. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2023/2024., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2023./2024. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14, 81/15, 53/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  19.03.2024.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


Osnovna škola Privlaka

Ivana Pavla II 53

23233 Privlaka

Tel: 023/367-367  Fax:023/367-367

Email: ured@os-privlaka.skole.hr

WEB stranica Škole: www-os-privlaka.skole.hr

KLASA:372-01/23-01/01

URBROJ: 2198-1-38-23-1

 

U Privlaci, 04.09.2023. godine

 

Na temelju Statuta OŠ Privlaka, Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Službeni glasnik –zadarske županije br. 21/2018) dana 04. rujna 2023. OŠ Privlaka objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

 1. Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, daje u zakup opremljenu školsku sportsku dvoranu na adresi sjedišta škole.
 2. Školsku sportsku dvoranu čine 2 svlačionice, sanitarni čvor i gimnastička dvorana ( 390 m2 )
 3. Namjena školske dvorane je održavanje treninga i igranje košarke.
 4. Vrijeme korištenja školske sportske dvorane je od 15.00 do 21.00. sat
 5. Iznos zakupnine :
  1. Školska sportska dvorana za vanjske korisnike: 20 Eura (60 minuta)
  2. Školska sportska dvorana za klubove koji rade sa školskom djecom: 14 Eura (60 minuta)
 6. Školska sportska dvorana daje se u zakup od 18. rujna 2023. godine do 21. lipnja 2024. godine.
 7. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju školski sportski klubovi i fizičke osobe.
 8. Ponuda mora sadržavati :
  1. Naziv i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresa fizičke osobe
  2. Izvod iz registra nadležnog tijela te broj žiro računa za pravnu osobu odnosno OIB za fizičku osobu.
  3. Naziv školskog prostora koji se natječe
  4. Vremenski period i termin zakupa
 9. Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka na web stranici škole objavit će mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenja uvijeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 11. Ponude na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnice na adresu : Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, sa naznakom „Prijava na natječaj za zakup – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 12. Sudionici natječaja biti će obavješteni putem web stranice škole.

 

 

                                                                                                                   Ravnateljica :

Verica Škibola,prof.

 

Priloženi dokumenti:
Obrazac prijave dvorana 2023.doc


OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/23-22/06
URBROJ: 2198-1-38-23-5

 

Privlaka, 02.06. 2023. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) , a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANE PONUDE

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije učenika  8-ih razreda prema javnom pozivu 6./2023.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima i to kako slijedi:

 

 1. Eško d.o.o. Petrčane-Zadar

 

Ponuda će biti predstavljena roditeljima na roditeljskom sastanku dana 06.06.2023. godine u 13.15 sati.

 

 

                                                                                                   Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Sandra Erčić, prof.

    


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/06

Urbroj : 2198-1-38-23-1

Privlaka, 16.05.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2023./24. Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./23. te  čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.67/14.,81/15 i 53/21) upućuje Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave učenika osmih razreda.

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26.05.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/04

Urbroj : 2198-1-38-23-1

Privlaka, 18.04.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./23. Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./23. te  čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.67/14.,81/15 i 53/21) upućuje Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave učenika 1. – 3. razreda.

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.04.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/05

Urbroj : 2198-1-38-23-1

Privlaka, 18.04.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./23. Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./23. te  čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.67/14.,81/15 i 53/21) upućuje Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave učenika 4. tog razreda.

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.04.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/03

Urbroj : 2198-1-38-23-1

Privlaka, 09.03.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./23. Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./23. te  čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.67/14.,81/15 i 53/21) upućuje Javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.03.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


OŠ PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53

23233 PRIVLAKA

 

Privlaka 02.03.2023. godine

 

 

Klasa : 602-01/23-22/01

      Urbroj : 2198-1-38-23-6

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave na roditeljskom sastanku održanom 24. veljačee 2023. godine donijelo je

 

 

 

ODLUKU

O ODABIRU AGENCIJE ZA PROVEDBU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 

 

      Na temelju provedenog javnog poziva br. 02/2023. objavljenog 01.02.2023.g na internetskim stranicama Osnovne škole Privlaka za provedbu višednevne ekskurzije8-ih. razreda odabrana je agencija

 

 

Eško d.o.o. Petrčane

 

S navedenom agencijom škola će sklopiti ugovor o provedbi višednevne izvanučioničke nastave, a sve u skladu s ponuđenim i prihvaćenim uvjetima.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

 

                                                                                            Ankica Nemarić

 


OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/23-22/01
URBROJ: 2198-1-38-23-5

 

Privlaka, 23. 02. 2023. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) , a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANE PONUDE

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije učenika  8-ih razreda prema javnom pozivu 2./2023.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima i to kako slijedi:

 

 1. Eško d.o.o. Petrčane-Zadar

 

Ponuda će biti predstavljena roditeljima na roditeljskom sastanku dana 27.02.2023. godine u 17.30 sati.

 

 

                                                                                                   Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Ankica Nemarić prof.

    


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/01

Urbroj : 2198-1-38-23-5

Privlaka, 01.02.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./23. Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./23. te  čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.67/14.,81/15 i 53/21) upućuje Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13.02.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15,) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


OŠ PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53

23233 PRIVLAKA

 

Privlaka 26.01.2023. godine

 

 

Klasa : 602-01/22-22/01

      Urbroj : 2198-1-38-22-8

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave na roditeljskom sastanku održanom 26. siječnja 2023. godine donijelo je

 

 

 

ODLUKU

O ODABIRU AGENCIJE ZA PROVEDBU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 

 

      Na temelju provedenog javnog poziva br. 02/2022. objavljenog 23.12.2022.g na internetskim stranicama Osnovne škole Privlaka za provedbu višednevne ekskurzije 6.-8. razreda odabrana je agencija

 

 

F-Tours

Trg Hrvatske bratske zajednice 2

21000 Split

 

S navedenom agencijom škola će sklopiti ugovor o provedbi višednevne izvanučioničke nastave, a sve u skladu s ponuđenim i prihvaćenim uvjetima.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

 

                                                                                            Ankica Nemarić

 


OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/23-22/02
URBROJ: 2198-1-38-23-3

 

Privlaka, 27. 01. 2023. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

OBAVIJEST O PONIŠTENJU

 

 

 

Poništava se natječaj proveden po javnom pozivu pod brojem 1/2023 za odabir turističke agencije za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave u Istru objavljen dana  17. 01. 2023.  godine zbog proceduralne pogreške.

 

                                                                                                  

                                                                                                  Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Ankica Nemarć prof.

    


OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/23-22/01
URBROJ: 2198-1-38-23-6

Privlaka, 18. 01. 2022. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) , a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije učenika  6 do 8-og razreda prema javnom pozivu 2./2022.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima i to kako slijedi:

 

 1. F-Tours, Trg Hrvtaske bratske zajednice 2, 21000 Split
 2. Perla, Ante Starčevića 16, 21260 Imotski

 

Napomena :

 

Agencije će biti obaviještene o terminu održavanja predstavljanja ponude roditeljima

 

                                                                                                   Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Ankica Nemarć prof.

    


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/23-22/01

Urbroj : 2198-1-38-23-3

Privlaka, 17.01.2023. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./2023., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./2023. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevne izvanučioničke nastave 8.- razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.01.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/22-22/01

Urbroj : 2198-1-38-22-9

Privlaka, 23.12.2022. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2022./2023., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2022./2023. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  6.-8.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.01.2023.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


Osnovna škola Privlaka

Ivana Pavla II 53

23233 Privlaka

Tel: 023/367-367  Fax:023/367-367

Email: ured@os-privlaka.skole.hr

WEB stranica Škole: www-os-privlaka.skole.hr

KLASA:372-01/22-01/01

URBROJ: 2198-1-38-22-2

 

U Privlaci, 31.08.2022. godine

 

Na temelju Statuta OŠ Privlaka, Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Službeni glasnik –zadarske županije br. 21/2018) dana 31. kolovoza 2022. OŠ Privlaka objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

 1. Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, daje u zakup opremljenu školsku sportsku dvoranu na adresi sjedišta škole.
 2. Školsku sportsku dvoranu čine 2 svlačionice, sanitarni čvor i gimnastiča dvorana ( 390 m2 )
 3. Namjena školske dvorane je održavanje treninga i igranje košarke.
 4. Vrijeme korištenja školske sportske dvorane je od 18.00 do 21.00.
 5. Iznos zakupnine :
  1. Školska sportska dvorana : 120 + PDV ( 60 minuta)
 6. Školska sportska dvorana daje se u zakup od 12. listopada 2022. godine do 21. lipnja 2022. godine.
 7. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju školski sportski klubovi i fizičke osobe.
 8. Ponuda mora sadržavati :
  1. Naziv i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresa fizičke osobe
  2. Izvod iz registra nadležnog tijela te broj žiro računa za pravnu osobu odnosno OIB za fizičku osobu.
  3. Opis aktivnosti koja bi se obavljala u određenom školskom prostoru.
  4. Naziv školskog prostora koji se natječe
  5. Vremenski period i termin zakupa
 9. Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka na web stranici škole objavit će mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenja uvijeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 11. Ponude na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnice na adresu : Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, sa naznakom „Prijava na natječaj za zakup – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 12. Sudionici natječaja biti će obavješteni putem web stranice škole.

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Uvijeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika odvijat će se temeljme preporuka HZJZ-a, a prilagođavat će se aktualnoj epidemiloškoj situaciji.

 

 

                                                                                                                   Ravnateljica :

Verica Škibola,prof.

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Obrazac prijave dvorana 2022.doc


Poštovani, 

ovim Vas putem pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu  jednodnevne izvanučionične nastave za učenike od 1.-4. razreda. Molimo vas da na temelju priloženog obrasca dostavite svoju ponudu.


OŠ PRIVLAKA

IVANA PAVLA II 53

23233 PRIVLAKA

 

Privlaka 03.03.2022. godine

 

 

KLASA:602-01/22-01/01

URBROJ:2198-1-38-22-10

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provedbu višednevne izvanučioničke nastave na sjednici održanoj 07.03.2022. g.  donijelo je

 

 

 

ODLUKU

O ODABIRU AGENCIJE ZA PROVEDBU

VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

 

 

      Na temelju provedenog javnog poziva br. 01/2022. objavljenog 09.02.2022.g na internetskim stranicama Osnovne škole Privlaka za provedbu višednevne ekskurzije osmih a i b razreda u planiranom vremenu realizacije od 31.03.2022 do 02.04. 2022. odabrana je agencija

 

 

F-Tours

Trg Hrvatske bratske zajednice 2

21000 Split

 

S navedenom agencijom škola će sklopiti ugovor o provedbi višednevne izvanučioničke nastave a sve u skladu s ponuđenim i prihvaćenim uvjetima.

 

 

 

 

                                                                                   Predsjednica Povjerenstva

 

                                                                                            Marija Kurta

 


OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 602-01/22-22/01
URBROJ: 2198-1-38-22-6

Privlaka, 01. 03. 2022. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014, 81/15, 53/2021) , a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  8. ih razreda prema javnom pozivu 1./2022.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u OŠ Privlaka dana 3. ožujka 2022. godine (četvrtak) u 17,00 sati

 

 1. EŠKO d.o.o. 23231 Petrčane
 2. TERRA TRAVEL D.O.O., Matije Gupca 2a, Zadar
 3. F-Tours, Trg Hrvtaske bratske zajednice 2, 21000 Split

 

                                                                                                    Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                           Marija Kurta prof.

    


REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 602-01/22-22/01

Urbroj : 2198-1-38-22-5

Privlaka, 09.02.2022. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./2022. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15, 53/21)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  8.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.02.2022.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


PONUDE

Osnovna škola Privlaka

Ivana Pavla II 53

23233 Privlaka

Tel: 023/367-367  Fax:023/367-367

Email: ured@os-privlaka.skole.hr

WEB stranica Škole: www-os-privlaka.skole.hr

KLASA:372-02/21-01/01

URBROJ: 2198-1-38-21-1

 

U Privlaci, 20.09.2021. godine

 

Na temelju Statuta OŠ Privlaka, Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Službeni glasnik –zadarske županije br. 21/2018) dana 20. rujna 2021. OŠ Privlaka objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE

 1. Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, daje u zakup opremljenu školsku sportsku dvoranu na adresi sjedišta škole.
 2. Školsku sportsku dvoranu čine 2 svlačionice, sanitarni čvor i gimnastiča dvorana ( 390 m2 )
 3. Namjena školske dvorane je održavanje treninga.
 4. Vrijeme korištenja školske sportske dvorane je od 18.00 do 21.00.
 5. Iznos zakupnine :
  1. Školska sportska dvorana : 80 + PDV ( 60 minuta)
 6. Školska sportska dvorana daje se u zakup od 04. listopada 2021. godine do 01. svibnja 2022. godine.
 7. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju školski sportski klubovi.
 8. Ponuda mora sadržavati :
  1. Naziv i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresa fizičke osobe
  2. Izvod iz registra nadležnog tijela te broj žiro računa za pravnu osobu odnosno OIB za fizičku osobu.
  3. Opis aktivnosti koja bi se obavljala u određenom školskom prostoru.
  4. Naziv školskog prostora koji se natječe
  5. Vremenski period i termin zakupa
 9. Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka na web stranici škole objavit će mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenja uvijeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 11. Ponude na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnice na adresu : Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, sa naznakom „Prijava na natječaj za zakup – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 12. Sudionici natječaja biti će obavješteni putem web stranice škole.

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Uvijeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika odvijat će se temeljme preporuka HZJZ-a, a prilagođavat će se aktualnoj epidemiloškoj situaciji.

 

 

                                                                                                                   Ravnateljica :

Verica Škibola,prof.

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Obrazac prijave dvorana 2021.doc


PONUDE

Osnovna škola Privlaka

Ivana Pavla II 53

23233 Privlaka

Tel: 023/367-367  Fax:023/367-367

Email: ured@os-privlaka.skole.hr

WEB stranica Škole: www-os-privlaka.skole.hr

KLASA:372-02/20-01/01

URBROJ: 2198-1-38-20-3

 

U Privlaci, 07.10.2020. godine

 

Na temelju Statuta OŠ Privlaka, Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Službeni glasnik –zadarske županije br. 21/2018 dana 10. prosinca 2018. OŠ Privlaka objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE ŠPORTSKE

 1. Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, daje u zakup opremljenu školsku sportsku dvoranu na adresi sjedišta škole.
 2. Školsku sportsku dvoranu čine 2 svlačionice, sanitarni čvor i gimnastiča dvorana ( 390 m2 )
 3. Namjena školske dvorane je održavanje treninga i rekreacije.
 4. Vrijeme korištenja školske sportske dvorane je od 18.00 do 21.00.
 5. Iznos zakupnine :
  1. Školska sportska dvorana : 100 + PDV ( 60 minuta)
 6. Školska sportska dvorana daje se u zakup od 16. listopada 2020. godine do 18. lipnja 2021. godine.
 7. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sportski klubovi i udruge.
 8. Ponuda mora sadržavati :
  1. Naziv i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresa fizičke osobe
  2. Izvod iz registra nadležnog tijela te broj žiro računa za pravnu osobu odnosno OIB za fizičku osobu.
  3. Opis aktivnosti koja bi se obavljala u određenom školskom prostoru.
  4. Naziv školskog prostora koji se natječe
  5. Vremenski period i termin zakupa
 9. Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka na web stranici škole objavit će mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
 10. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenja uvijeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 11. Ponude na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnice na adresu : Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, sa naznakom „Prijava na natječaj za zakup – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 12. Sudionici natječaja biti će obavješteni putem web stranice škole.

 

 

 

 

 

Napomena:

 

Uvijeti korištenja školskih sportskih dvorana od strane vanjskih korisnika odvijat će se temeljme preporuka HZJZ-a, a prilagođavat će se aktualnoj epidemiloškoj situaciji.

 

 

                                                                                                                   Ravnateljica :

Verica Škibola,prof.

 

 

 

 

Priloženi dokumenti:
Obrazac prijave dvorana 2020.doc


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/20-01/01

Urbroj : 2198-1-38-20-1

Privlaka, 24.02.2020. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019/2020., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  05.03.2020.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                              v.d. Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


PONUDE

Osnovna škola Privlaka

Ivana Pavla II 53

23233 Privlaka

Tel: 023/367-367  Fax:023/367-367

Email: ured@os-privlaka.skole.hr

WEB stranica Škole: www-os-privlaka.skole.hr

KLASA:372-02/19-01/01

URBROJ: 2198-1-38-19-1

 

U Privlaci, 10.09.2019. godine

 

Na temelju Statuta OŠ Privlaka, Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Službeni glasnik –zadarske županije br. 21/2018 dana 07. siječnja 2019. OŠ Privlaka objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE I UČIONIČKOG PROSTORA U OŠ PRIVLAKA

 1. Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, daje u zakup opremljenu škoslku sportsku dvoranu i učionički prostor na adresi sjedišta škole.
 2. Školsku sportsku dvoranu čine 2 svlačionice, sanitarni čvor i gimnastiča dvorana ( 390 m2 )
 3. Učionički prostor čine klasične učionice, informatiča učionica i multimedijalna dvorana.
 4. Namjena školske dvorane je održavanje treninga i rekreacije.
 5. Namjena učioničkog prostora : održavanje raznih tečajeva, nastava stranih jezika i ostale teoretske nastave.
 6. Vrijeme korištenja školske sportske dovrane je od 14.00 do 22.00 a subotom i nedjeljom po potrebi.
 7. Iznos zakupnine :
  1. Školska sportska dovrana : 80 + PDV ( 60 minuta)
  2. Klasična učionica : 20 kn + PDV ( 60 minuta )
  3. Informatiča učionica : 150 kn + PDV ( 60 minuta )
  4. Multimedijalna dvorana : 20 kn + PDV
 8. Škoslka sportska dvorana i učionički prostor daje se u zakup od 18. rujna 2019. godine do 17. lipnja 2020. godine.
 9. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, te grupe građana.
 10. Ponuda mora sadržavati :
  1. Naziv i sjedište pravne osobe odnosno ime i prezime i adresa fizičke osobe
  2. Izvod iz registra nadležnog tijela te broj žiro računa za pravnu osobu odnosno OIB za fizičku osobu.
  3. Opis aktivnosti koja bi se obavljala u određenom školskom prostoru.
  4. Naziv školskog prostora koji se natječe
  5. Vremenski period i termin zakupa
 11. Povjerenstvo za provedbu natlečajnog postupka na web stranici škole objavit će mjesto i vrijeme otvaranja ponuda.
 12. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenej uvijeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 13. Ponude na natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnice na adresu : Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka, sa naznakom „Prijava na natječaj za zakup – ne otvaraj“. Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 14. Sudionici natječaja biti će obavješteni putem web stranice škole.

 

 

                                                                                                                 Ravnateljica :

Verica Škibola,prof.

Priloženi dokumenti:
Obrazac prijave dvorana 2019 (2).doc


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/19-01/01
URBROJ: 2198-1-38-19-25

Privlaka, 20. 06. 2019. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  VIII.- ih razreda prema javnom pozivu 3./2019.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 18. lipnja 2019. godine (utorak) u 10,00 sati:

 

 1. Eško d.o.o, Petrčane – Zadar
 2. F-Tours, Trg hrvtaske zajednice 2, 21000 Split

 

 

Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                                        Iva Lilić Pekas

 


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/19-01/01

Urbroj : 2198-1-38-19-22

Privlaka, 31.05.2019. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  8.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.06.2019.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/19-01/01
URBROJ: 2198-1-38-19-21

Privlaka, 24. 05. 2019. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  VIII.- ih razreda prema javnom pozivu 3./2019.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 28. svibnja 2019. godine (utorak) u 13,00 sati:

 

 1. TERRA TRAVEL D.O.O., Matije Gupca 2a,Zadar

 

 

Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                                        Iva Lilić Pekas

 


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/19-01/01

Urbroj : 2198-1-38-19-19

Privlaka, 08.05.2019. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  8.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17.05.2019.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/19-01/01

Urbroj : 2198-1-38-19-14

Privlaka, 17.04.2019. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018/2019., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  29.04.2019.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.

 


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/19-01/01
URBROJ: 2198-1-38-19-3

Privlaka, 28. 03. 2019. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  1,2,3 i 4.- ih razreda prema javnom pozivu 1./2019.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u PŠ Vir dana 4. travnja 2019. godine (četvrtak) u 17,30 sati

 

 1. EŠKO d.o.o. 23231 Petrčane
 2. TERRA TRAVEL D.O.O., Matije Gupca 2a,Zadar

 

                                                                                                    Predsjednik  povjerenstva:

                                                                                       Linda Ažić, uč. raz. nastave

    


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/19-01/01

Urbroj : 2198-1-38-19-01

Privlaka, 08.03.2019. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018/2019., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je  20.03.2019.godine do 12 sati

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/19-01/01
URBROJ: 2198-1-38-19-3

Privlaka, 14 01. 2019. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  VIII.- ih razreda prema javnom pozivu 4./2018.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 23. siječnja 2019. godine (srijeda) u 17,00 sati:

 

 1. Eško d.o.o. 23231 Petrčane
 2. Terra Travel d.o.o., Matije Gupca 2a,Zadar
 3. Esco Zadar d.o.o., 23231 Petrčane

 

 

Predsjednik  povjerenstva:

Dragica Jurac

 


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/18-01/01

Urbroj : 2198-1-38-18-14

Privlaka, 24.12.2018. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta osmih razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 09.01.2019.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

Ravnateljica:

Verica Škibola,prof.

 


PONUDE
Priloženi dokumenti:
njemacka 2019.doc


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/18-01/01
URBROJ: 2198-1-38-18-13

Privlaka, 08. 03. 2018. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  3 i 4.- ih razreda prema javnom pozivu 2./2018.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 14. ožujka 2018. godine (srijeda) u 16,30 sati:

 

 1. EŠKO d.o.o. 23231 Petrčane
 2. TERRA TRAVEL D.O.O., Matije Gupca 2a,Zadar
 3. Perla svjetska putovanja d.o.o., A. Starčević 16, 21260 Imotski

 

Predsjednik  povjerenstva:

Zorenija Malovni, uč. raz. nastave

 


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/18-01/01

Urbroj : 2198-1-38-18-11

Privlaka, 08.03.2018. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.03.2018.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

Ravnateljica:

 

Verica Škibola,prof.

 

Priloženi dokumenti:
Obrazac za izlet(1).docx


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/18-01/01

Urbroj : 2198-1-38-18-11

Privlaka, 08.03.2018. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  1,2,3 i 4.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.03.2018.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

Ravnateljica:

 

Verica Škibola,prof.

Priloženi dokumenti:
Obrazac za izlet.docx


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/18-01/01
URBROJ: 2198-1-38-18-07

Privlaka, 28. 02. 2018. godine

 

 

 

 

 

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( „NN“ br.87/14., i 81/15 ), a u svezi s javnim pozivom za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 8. ih razreda, Zajedničko povjerenstvo Osnovne škole Privlaka na roditeljskom sastanku održanom 28.02.2018. godine  u 17.00 sati, nakon prezentiranja ponuda davatelja usluga donijeli su

 

ODLUKU

o odabiru ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 8. ih razreda u Dubrovnik

 

 

Čl. I.

 

U svrhu realizacije višednevne izvanučionične nastave 8. ih razreda u Dubrovnik u periodu od 24.05.2018. do 26.05.2018. godine  za davatelja usluga odabrana je ponuda TERRA Travel Agency, Matije Gupca 2a, 23000 Zadar.

 

Čl. II.

 

Odluka roditelja je konačna.

 

 

Predsjednik povjerenstva

 

Ferdo Martinović


PONUDE

OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

 

KLASA: 621-01/18-01/01
URBROJ: 2198-1-38-18-06

Privlaka, 26. 02. 2018. godine

 

 

 

 

Sukladno članku 14. stavku 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/2014 i 81/15) a nakon otvaranja ponuda pristiglih temeljem javnog poziva za organizaciju školske ekskurzije Osnovna škola Privlaka objavljuje

 

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju školske ekskurziju učenika  VIII.- ih razreda prema javnom pozivu 1./2018.  utvrdilo je da će ponude slijedećih ponuditelja biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati dana 28. veljače 2018. godine (srijeda) u 17,00 sati:

 

 1. EŠKO d.o.o. 23231 Petrčane
 2. TERRA TRAVEL D.O.O., Matije Gupca 2a,Zadar

 

 

Predsjednik  povjerenstva:

Ferdo Martinović


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/18-01/01

Urbroj : 2198-1-38-18-4

Privlaka, 23.02.2018. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  3. i 4. -ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 02.03.2018.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

Ravnateljica:

 

Verica Škibola,prof.


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/18-01/01

Urbroj : 2198-1-38-18-1

Privlaka, 15.02.2018. godine

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  Osnovne škole Privlaka

 

 

I.

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018., Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. te čl. 12., čl.13. Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („NN“  br.81/14.), Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15)  izvan škole upućuje Javni poziv za provedbu višednevnog  izleta  8.-ih  razreda.

 

II.

Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju promet i pružanje usluga u turizmu da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim člankom 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

 

III.

Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Škole sa priloženim obrascima.

 

IV.

Ponuditelj je obavezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.02.2018.godine.

 

V.

Ponude će razmatrati Povjerenstvo imenovano od strane školske ustanove.

Na temelju čl.9. st.5. Pravilnika o izmjenama i dopunama  Pravilnika o izvođenju izleta , ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti („NN“ br. 81/15) na roditeljskom sastanku  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo  prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi.

 

VI.

Najmanje tri (3) odabrane  ponude će biti predstavljene roditeljima i objavljene na internetskim stranicama školske ustanove. Povjerenstvo će najkasnije tri (3) dana nakon izvršenog izbora potencijalnim davateljima usluga dostaviti pisani poziv za predstavljanje ponuda na roditeljskom sastanku.

 

 

                                                                                                                                Ravnateljica:

 

                                                                                                                           Verica Škibola,prof.


PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/17-01/01

Urbroj: 2198-1-38-17-18

Privlaka, 21.04.2017. godine

 

Na temelju članka  12. stavak 5.  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, 67/14., 81/15.), roditelji učenika 6a i 6.b . razreda na roditeljskom sastanku održanom  dana 12.04.2017. godine donijeli su

ODLUKU

I.

Eško d.o.o., HR 23231 Petrčane, Zadar, odabrana je za organizaciju jednodnevnog izleta 6.a i 6.b  razreda u Omiš.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internetskoj stranici škole.

 

Predsjednik  povjerenstva

                                                                                                        Ivana Borzin

 


PONUDE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/17-01/01

Urbroj : 2198-1-38-17-8

Privlaka, 30.03.2017. godine

 

 

                                                          

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( „NN“. br. 87/14. i 81./15.) objavljujemo javni poziv za odlazak na jednodnevni izlet u Omiš.

 

Rok dostave ponuda je 06.04.2017. godine.

 

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu.

 

                                                                                                                    Ravnateljica

Verica Škibola,prof.

 

                                                                   


PONUDE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/17-01/01

Urbroj : 2198-1-38-17-6

Privlaka, 30.03.2017. godine

 

 

                                                          

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( „NN“. br. 87/14. i 81./15.) objavljujemo javni poziv za odlazak na jednodnevni izlet u Omiš.

 

Rok dostave ponuda je 06.04.2017. godine.

 

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu.

 

                                                                                                                    Ravnateljica

Verica Škibola,prof.

 

                                                                   

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za izlet Omis.docx


PONUDE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/17-01/01

Urbroj : 2198-1-38-17-7

Privlaka, 30.03.2017. godine

 

 

                                                          

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( „NN“. br. 87/14. i 81./15.) objavljujemo javni poziv za odlazak na jednodnevni izlet na Plitvička jezera.

 

Rok dostave ponuda je 06.04.2017. godine.

 

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu.

 

                                                                                                                    Ravnateljica

Verica Škibola,prof.

 

                                                                   


PONUDE

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

Osnovna škola Privlaka

Klasa : 621-02/17-01/01

Urbroj : 2198-1-38-17-9

Privlaka, 30.03.2017. godine

 

 

                                                          

Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole ( „NN“. br. 87/14. i 81./15.) objavljujemo javni poziv za odlazak na jednodnevni izlet u Sinj.

 

Rok dostave ponuda je 06.04.2017. godine.

 

Davatelj usluga je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog na obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Osnovna škola Privlaka, Ivana Pavla II 53, 23233 Privlaka.

 

Detalji javnog poziva nalaze se u priloženom obrascu.

 

                                                                                                                    Ravnateljica

Verica Škibola,prof.

 

                                                                   

Priloženi dokumenti:
Obrazac poziva za izlet Sinj.docx


Ponude

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

KALENDAR RADA

UČENIČKA ZADRUGA
KNJIŽNICA
Korisni linkovi

 > Facebook
 > YouTubeCMS za škole logo
Osnovna škola Privlaka / Privlaka,IVANA PAVLA II 53, HR-23233 Privlaka / os-privlaka.skole.hr / ured@os-privlaka.skole.hr
preskoči na navigaciju