2020-03-20 12:41:00

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Poveznica na organiziranu psihološku podršku kriznih timova, savjete za učenike i odrasle (roditelje, učitelje): 

psihološka podrška  

Hrvatska psihološka komora i Društvo psihologa Hrvatske pokrenuli su akciju besplatnog telefonskog savjetovanja u krizi. Psihološko savjetovanje organizirano je po županijama. Telefonska linija bit će otvorena non-stop, 24 sata.

Učenici i njihovi roditelji u slučaju potrebe mogu dobiti besplatnu psihološku pomoć na mobitel: 091 900 55 77 ili na e-mail: psiholoskosavjetovanjezd@gmail.com  


Osnovna škola Privlaka